RED MEAT FOOD WAREHOUSE

RED MEAT FOOD WAREHOUSE

RED MEAT FOOD WAREHOUSE

RED MEAT FOOD
Good price - Good quality - Good service
THỊT & GIA CẦM
 • THỊT & GIA CẦM
 • RAU CỦ & KHOAI TÂY
 • PHÔ MAI, BƠ & SỮA
 • THỊT NGUỘI
 • HẢI SẢN & CÁ
 • ĐỒ KHÔ
 • PHI THỰC PHẨM

  THỊT BÒ & TRÂU

  THỊT DÊ VÀ CỪU

  THỊT HEO

  THỊT GÀ

Mã:

Thương hiệu:

Đóng gói: 5kg up

Thời hạn sử dụng: 18 months

Điều kiện bảo quản: -18 o C

Xuất xứ: ĐỨC

Mã: MEUSF01

Thương hiệu: Excel

Đóng gói: 3kg up

Thời hạn sử dụng: 18 months

Điều kiện bảo quản: -18 o C

Xuất xứ: MỸ

Mã:

Thương hiệu: Tyson, Perduce...

Đóng gói: 15kg

Thời hạn sử dụng: 18 months

Điều kiện bảo quản: -18 o C

Xuất xứ: MỸ

Mã:

Thương hiệu:

Đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Điều kiện bảo quản:

Xuất xứ: ÚC

Mã:

Thương hiệu:

Đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Điều kiện bảo quản:

Xuất xứ: ÚC

Mã:

Thương hiệu:

Đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Điều kiện bảo quản:

Xuất xứ: ÚC

Mã:

Thương hiệu:

Đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Điều kiện bảo quản:

Xuất xứ: ĐỨC

Mã: MEUSF02

Thương hiệu: Excel

Đóng gói: 6Kg up

Thời hạn sử dụng: 18 months

Điều kiện bảo quản: -18 o C

Xuất xứ: Chưa xác định

Mã:

Thương hiệu:

Đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Điều kiện bảo quản:

Xuất xứ: MỸ

Mã:

Thương hiệu:

Đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Điều kiện bảo quản:

Xuất xứ: Chưa xác định

Mã: MEUSF02

Thương hiệu: Excel

Đóng gói: 8Kg up

Thời hạn sử dụng: 18 months

Điều kiện bảo quản: -18 o C

Xuất xứ: MỸ

Mã:

Thương hiệu:

Đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Điều kiện bảo quản:

Xuất xứ: BRASIL

Mã:

Thương hiệu:

Đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Điều kiện bảo quản:

Xuất xứ: Chưa xác định

Mã: MEUSF04

Thương hiệu:

Đóng gói:

Thời hạn sử dụng:

Điều kiện bảo quản:

Xuất xứ: Chưa xác định

Mã: MEUSF06

Thương hiệu: Excel

Đóng gói: 1kg up

Thời hạn sử dụng: 18 months

Điều kiện bảo quản: -18 o C

Xuất xứ: MỸ

Mã: MEUSF07

Thương hiệu: Excel

Đóng gói: 5kg up

Thời hạn sử dụng: 18 months

Điều kiện bảo quản: -18 o C

Xuất xứ: MỸ

Mã: MEUSF08

Thương hiệu: Excel

Đóng gói: 5kg up

Thời hạn sử dụng: 18 months

Điều kiện bảo quản: -18 o C

Xuất xứ: MỸ

Mã: MEUSF09

Thương hiệu: Excel

Đóng gói: 9kg up

Thời hạn sử dụng: 18 months

Điều kiện bảo quản: -18 oC

Xuất xứ: MỸ

Mã: MEAUSF08

Thương hiệu:

Đóng gói: 4kg up

Thời hạn sử dụng: 24 months

Điều kiện bảo quản: -18 o C

Xuất xứ: ÚC

Xuất xứ +
 • VIỆT NAM
 • BRASIL
 • MỸ
 • ÚC
 • ĐỨC
 • ẤN ĐỘ