RED MEAT FOOD WAREHOUSE

RED MEAT FOOD WAREHOUSE

RED MEAT FOOD WAREHOUSE

RED MEAT FOOD
Good price - Good quality - Good service
Đùi 1/4 Đông Lạnh
  • Đùi 1/4 Đông Lạnh
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 23
  • Thương hiệu: Tyson, Perduce...
  • Đóng gói: 15kg
  • Thời hạn sử dụng: 18 months
  • Điều kiện bảo quản: -18 o C
  • Xuất xứ: Chưa xác định
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận